Wat is Kids4Kids?

  • Visie
  • Missie
  • Doel
Hans van Alphen demonstreert de vierkamp

De kinderen van vandaag leven niet meer in een geïsoleerde bubbel. Ze zijn deel van de wereld. De scholen en hun dagelijkse omgeving, spelen hierin een belangrijke rol. Veel kinderen willen zich engageren voor een groter doel. Op school zien ze, zeker in de stedelijke context, dat andere kinderen het moeilijker hebben dan zij. Daar willen ze heel graag iets aan doen.


Vanaf de leeftijd van 8 tot 12 jaar beginnen hechte vriendschappen te groeien en worden geheimen gedeeld. Het is de leeftijd waarop kinderen explicieter begrijpen wat warmte en liefde met hen doet, of hoeveel pijn het kan doen als je daarvan uitgesloten wordt.


Alleen, omdat het kinderen zijn, veronderstelt de wereld, dat ze zelf nog weinig kunnen doen. De meeste liefdadigheidsacties zijn opgezet voor en door volwassenen. Dat lijkt ons een serieuze onderschatting van de mogelijkheden van kinderen. En daar willen wij met Kids4Kids verandering in brengen.

Groepsfoto bij de tennis met de mascotte

Groot worden doe je niet alleen. Daar heb je een familie voor nodig. Met Kids4Kids bouwen we mee aan een warm nest voor kinderen die minder geluk hebben. Wij willen kinderen een platform geven om leeftijdsgenoten te helpen aan de hand van leuke en laagdrempelige initiatieven om geld op te halen.


Hiermee kunnen ze tegelijk hun sociaal engagement tonen en zich mobiliseren voor kwetsbare kinderen door fundraisingacties op te zetten.

Groepsfoto bij gymnastiek met Aagje Vanwalleghem

Kids4Kids wil kinderen en jongeren de kans geven om op een sportieve manier andere kinderen te helpen en zo bij te dragen aan een betere wereld voor iedereen.


We willen op een speelse manier hun empathisch vermogen vergroten en hen tonen wat sociaal engagement kan betekenen.

Ons Concept

Big Five "SAMEN"

Sport

Bij Kids4Kids staat sport en beweging centraal. Ons lichaam mag geen transportmiddel worden voor ons hoofd. Wij willen de kinderen een kans geven om op een originele manier in contact te komen met verschillende sporten. We willen dat elk kind zich lekker in zijn vel voelt.

Anders

Deze sportdag zal anders verlopen. Het wordt een unieke ervaring voor iedereen. Ieder kind mag hieraan deelnemen. Alle kinderen zijn in onze ogen gelijkwaardig, maar ook een beetje anders. Zo mooi anders. Niet meer of minder, maar anders. Ieder kind mag bij ons anders ‘zijn’.

Moed

De oorspronkelijke betekenis van ‘moed’ is je verhaal vertellen met heel je ‘hart’. Wij gaan kinderen bezielen om nog meer vanuit het hart te communiceren. Bij Kids4Kids hechten we veel belang aan de ‘soft skills’. We willen de kinderen helpen om moedig te zijn en geweldloos te vechten voor de goede zaak.

Energie

Energie stroomt waar de intentie heengaat. Liefde is de meest krachtige energie die er bestaat. We integreren daarom de Ubuntu-filosofie in onze workshops. Ubuntu staat voor ‘menselijk worden door anderen, menselijkheid tonen ten opzichte van anderen, één zijn, ik ben omdat wij zijn.’

Nooit Opgeven

We willen kinderen doen beseffen dat ze hun eigen competitie zijn. Wie opgeeft, wint nooit. Wie wint, geeft nooit op. We willen kwetsbare leiders vormen voor de nabije en verre toekomst. Kwetsbaarheid is geen kwestie van winnen of verliezen, maar eerder een kwestie van inzien en accepteren dat je meestal niet hebt te kiezen. Er is geen moed zonder kwetsbaarheid.
Samen maken wij de wereld beter

SOS Kinderdorpen

Logo van SOS Kinderdorpen België

Kids4Kids geeft alle kinderen en jongeren een platform om al sportend geld in te zamelen voor SOS Kinderdorpen. Die organisatie zorgt ervoor dat elk kind in een liefdevolle omgeving kan opgroeien.


SOS Kinderdorpen bouwt onder andere nieuwe families, helpt kwetsbare gezinnen en werkt mee aan de jeugdzorg van morgen. De rechten van de kinderen waarborgen staat daarbij centraal. Samen maken Kids4Kids en SOS Kinderdorpen de wereld beter.