Wat is Kids4Kids?

Visie

“De kinderen in staat stellen om liefdadigheidsacties op te zetten voor hun leeftijdsgenootjes ”

Missie

“We willen kinderen een platform geven om andere kinderen te helpen. ”

Zo tonen we hen wat sociaal engagement kan betekenen.

Doel

We zamelen geld in om de kinderen en jongeren van SOS Kinderdorpen en Hasseltse/Limburgse kwetsbare doelgroepen te voorzien van lidgelden voor hun hobby's te beoefenen.

Ons Concept

Big Five "SAMEN"

Sport

Bij Kids4Kids staat sport en beweging centraal. Ons lichaam mag geen transportmiddel worden voor ons hoofd. Wij willen de kinderen een kans geven om op een originele manier in contact te komen met verschillende sporten. We willen dat elk kind zich lekker in zijn vel voelt.

Anders

Deze sportdag zal anders verlopen. Het wordt een unieke ervaring voor iedereen. Ieder kind mag hieraan deelnemen. Alle kinderen zijn in onze ogen gelijkwaardig, maar ook een beetje anders. Zo mooi anders. Niet meer of minder, maar anders. Ieder kind mag bij ons anders ‘zijn’.

Moed

De oorspronkelijke betekenis van ‘moed’ is je verhaal vertellen met heel je ‘hart’. Wij gaan kinderen bezielen om nog meer vanuit het hart te communiceren. Bij Kids4Kids hechten we veel belang aan de ‘soft skills’. We willen de kinderen helpen om moedig te zijn en geweldloos te vechten voor de goede zaak.

Energie

Energie stroomt waar de intentie heengaat. Liefde is de meest krachtige energie die er bestaat. We integreren daarom de Ubuntu-filosofie in onze workshops. Ubuntu staat voor ‘menselijk worden door anderen, menselijkheid tonen ten opzichte van anderen, één zijn, ik ben omdat wij zijn.’

Nooit Opgeven

We willen kinderen doen beseffen dat ze hun eigen competitie zijn. Wie opgeeft, wint nooit. Wie wint, geeft nooit op. We willen kwetsbare leiders vormen voor de nabije en verre toekomst. Kwetsbaarheid is geen kwestie van winnen of verliezen, maar eerder een kwestie van inzien en accepteren dat je meestal niet hebt te kiezen. Er is geen moed zonder kwetsbaarheid.
Samen maken wij de wereld beter

SOS Kinderdorpen

Logo van SOS Kinderdorpen België

Kids4Kids geeft alle kinderen en jongeren een platform om al sportend geld in te zamelen voor SOS Kinderdorpen. Die organisatie zorgt ervoor dat elk kind in een liefdevolle omgeving kan opgroeien.


SOS Kinderdorpen bouwt onder andere nieuwe families, helpt kwetsbare gezinnen en werkt mee aan de jeugdzorg van morgen. De rechten van de kinderen waarborgen staat daarbij centraal. Samen maken Kids4Kids en SOS Kinderdorpen de wereld beter.